IVN natuur in Amsterdam
Vogels
Op
zondag03sep201715:00

Voor kinderen: Vogels kijken in IJdoorn

Veel vogels gaan nu weer op reis. Het broedseizoen zit er op; de jongen zijn groot. Maar eerst moeten er krachten worden opgedaan voor de lange reis naar het zuiden. Steltlopers vinden de ondiepe plas in de polder IJdoorn ideaal om aan te sterken. Ze vinden lekkere beestjes op de bodem van de plas. Als ze hun buik rond hebben, nemen ze de vleugels naar Afrika. Maar nu kunnen we ze mooi bekijken!

Het zijn geen makkelijke vogels om uit elkaar te houden: kemphanen, tureluurs, bonte strandlopers, kleine strandlopers, groenpootruiters, watersnippen, oeverlopers, bosruiters... Natuurlijk zijn de opvallende zwart-witte kluten met hun sierlijke omhooggebogen snavels makkelijk te herkennen. En wulpen, met hun naar beneden gebogen snavels, ook. En we maken kans op lepelaars, misschien met een nog bedelend jong. De grutto's zitten al in Afrika! 

Ook zitten er verschillende soorten eenden op de plas. En er jagen soms roofvogels. En heel af en toe laat Reintje de vos zich zien... Kortom, genoeg te beleven!

Je kunt een verrekijker lenen en je krijgt een vogelkaart om op aan te vinken welke vogels je gezien en gehoord hebt.

Voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders. In samenwerking met de Jeugdvogelclub van Vogelwerkgroep Amsterdam. Daar staat ook meer informatie.

Opgeven en vertrekpunt
Aanmelding verplicht. Stuur een mail naar Annelies de Kleyn, zie ook Jeugdvogelclub van Vogelwerkgroep Amsterdam. Je krijgt per mail te horen waar we verzamelen.
Later nog eens lezen hoe leuk de excursie was? Over een tijdje vind je een verslag op de website van Vogelwerkgroep Amsterdam.

Foto wulp: Tim Strater, CC BY-SA 2.0

Algemene informatie

zondag 3 september 2017 - 15:00 tot 16:00
Extra Informatie: 

Gratis deelname. Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Contactpersoon: