IVN natuur in Amsterdam
Vogels
Op
zondag25jun201715:00

Voor kinderen: Vogels kijken in IJdoorn

IJdoorn is een plas-drasgebied speciaal voor steltlopers, die er gemakkelijk met hun snavel in de grond kunnen zoeken naar beestjes om te eten. We hebben kans op grutto’s, kluten en lepelaars. Er zwemmen diverse soorten eenden, de bruine kiekendief komt er vaak jagen en witte kwikstaarten lopen langs de slikrandjes op zoek naar insecten. Wie kent de verschillende meeuwen die langsvliegen? In ieder geval Martijn Voorvelt, hij gaat met ons mee om ons te helpen vogels te determineren.

Je kunt een verrekijker lenen en je krijgt een vogelkaart om op aan te vinken welke vogels je gezien en gehoord hebt.

Voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders. In samenwerking met de Jeugdvogelclub van Vogelwerkgroep Amsterdam. Daar staat ook meer informatie.

Opgeven en vertrekpunt
Aanmelding verplicht. Stuur een mail naar Annelies de Kleyn, zie ook Jeugdvogelclub van Vogelwerkgroep Amsterdam. Je krijgt per mail te horen waar we verzamelen.
Later nog eens lezen hoe leuk de excursie was? Over een tijdje vind je een verslag op de website van Vogelwerkgroep Amsterdam.

Foto kluten en grutto's: Roely Bos

Algemene informatie

zondag 25 juni 2017 - 15:00 tot 16:00
Extra Informatie: 

Gratis deelname. Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Contactpersoon: