IVN natuur in Amsterdam
Vogels
Op
vrijdag13mei202210:00

Vogelexcursie

In het kader van de 10de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland is er op 13 mei een vogelexcursie in de Bretten bij het Westelijk Havengebied. De Vogelweek is vooral bedoeld voor beginnende vogelaars maar ook gevorderden zijn hartelijk welkom. We proberen soorten te herkennen. Hoe zien de verschillende soorten er uit? We proberen hun geluid, gedrag en leefwijze te herkennen. Naast koolmees, zwartkop, bonte specht, snor, buizerd, rietgors en rietzanger hopen we ook de blauwborst, nachtegaal en de koekoek te zien. Maar ook speuren we naar watervogels zoals krakeend, wilde eend, kuifeend. Samen zien we meer! Het wordt een fiets- en wandelexcursie.

Er kunnen max. 12 mensen mee. Opgave vooraf (voor 12 mei) is verplicht,
joke.vdboon@hccnet.nl  Heeft u geen verrekijker, laat het ons weten.

Vrijdag 13 mei van 10.00 uur tot max. 12 uur. Vertrek met de fiets vanaf de kruising van het fietspad Haarlemmerweg en Seineweg.

Joke van der Boon en Ineke Aernoudts

Algemene informatie

vrijdag 13 mei 2022 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
de Bretten
kruising van het fietspad Haarlemmerweg en Seineweg
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image