IVN natuur in Amsterdam
Bloemen & Planten
Op
zondag28mei201711:00

Heemtuin Sloterpark en Ruige Riet

Een ontdekkingsreis op de Dag van het Park. De Heemtuin is een verzameltuin met inheemse zeldzame en soms bedreigde flora. Een prachtig, uniek natuurgebied met een oer-Hollands laagveen moeraslandschap en een mergelheuvel. Natuureiland het Ruige Riet verschilt hierin, het is een ruig gebied waar begroeiïng en onderhoud aan de natuur worden overgelaten en waar minder verschillende soorten groeien. Kinderen zijn welkom.

Vertrekpunt
Gebouw de Drijfsijs, President Allendelaan 4 (tegenover Sloterparkbad)

Informatie
Edith Otten, heemtuinsloterplas@gmail.com.

Foto gevlekte Aronskelk: Paul Henderson, CC BY-SA 3.0

Algemene informatie

zondag 28 mei 2017 - 11:00 tot 12:30
Locatie: 
Gebouw de Drijfsijs
President Allendelaan 4
Amsterdam
Nederland
Extra Informatie: 

Gratis deelname. Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Contactpersoon: 
Google Maps image