IVN natuur in Amsterdam
Beleid & Organisatie
Op
zondag03apr202214:00

Aankondiging Algemene Leden Vergadering IVN afdeling Amsterdam

3 April 2022 van 14:00-16:00 uur met aansluitend een borrel

ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN Amsterdam

 

Zondag 3 april 2022

Van 14.00 uur – 16.00 uur aansluitend een borrel tot 17:00 uur

Stadsboerderij Osdorp

Botteskerksingel 30

1069 XT Amsterdam

 

Agenda

 

1. 14:00 uur Opening vergadering door voorzitter Jacky Wetzels

2. Officiële deel de Algemene Leden Vergadering

· Vaststelling notulen ALV van 28 maart 2021.

· Bespreken jaarverslag en jaarrekening over 2021.

· Verslag Kascommissie en vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2021.

· Vooruitblik op het jaarplan en begroting voor 2022.

· Decharge van beleidstaken over het afgelopen jaar.

· Samenstelling kascommissie: Marianne van Erve en Marjolein Toonen zijn bereid opnieuw zitting te nemen in de Kascommissie 2022-2023.

· Huishoudelijk reglement.

3. Rondvraag

15.00 uur Koffie en thee Pauze

4. 15:15 uur Tijd voor interactie doe en denk mee!

Samen vooruitblikken op 2022 aan de hand van de groene jaarkalender IVN Amsterdam. Praat mee en doe mee. Bespreek je plannen, wordt actief of ontdek wie ook al actief zijn binnen IVN en wat ze zoal doen. Natuurlijk kun je de ALV ook benutten om vrijblijvend kennis te maken met IVN afdeling Amsterdam.

5. Afsluitende borrel 16:00 uur - 17:00 uur

Borrelen en tijd om door de moestuin, tiny forest te struinen, biologisch gekweekte plantjes te kopen en te borrelen tot uiterlijk 17:00 uur.

Algemene informatie

zondag 3 april 2022 - 14:00
Extra Informatie: 

Bij Stadsboerderij Osdorp