IVN Natuur- en Milieugroep Vught
Beleid & Organisatie
maandag27dec2021

beleid IVN/ NMVught 2022

De Beleidsgroep van de NMV kijkt naar wat bouw- en bestemmingsplannen doen met natuur, milieu en landschap. Soms achteraf bij de rechter, als plannen leiden tot onwettige natuurschade; maar liever vooraf door plannen bijtijds te verbeteren. Bij de rechter ligt nu de reconstructie van de N65. Dat plan leidt tot kap van 600 oude bomen, een kaalslag waarvoor veel te weinig compensatie komt. Ook daalt het grondwater op de Vughtse Hei en komt er nog meer stikstof op de Drunense Duinen. Dat kan en moet beter. Bij de rechter ligt ook het bestemmingsplan buitengebied Helvoirt. Daar kunnen nu grote bedrijfshallen, kasten van huizen, reclameborden en commercie komen. In strijd met wetten en regels. De Raad van State gaat dat toetsen. Een nieuw plan dat de NMV probeert bij te stellen gaat over de wegen bij de EBI; NMV is fel tegen asfaltering van de prachtige Cromvoirtse Dijk e.o. (foto) en vóór een minder schadelijke route over het kanaal. We maken ons sterk voor het behoud van alle resterende zandwegen in de gemeente, te beginnen met de Antwerpsebaan. Zandwegen vervullen cruciale ecologische functies en zijn sierlinten in het landschap. Het Vughtse plan om windturbines te plaatsen bij de Nieuwkuijkseweg/Vendreef in Helvoirt kan volgens ons niet vanwege landschap, vogels en vleermuizen. De NMV vindt dat Vught met de regio naar minder kwetsbare plekken moet zoeken.

Voor het laatste nieuws: zie onze nieuwsbrief

 Sander Wieringa, voorzitter beleidsgroep NMV