Word lid van IVN Maas en Niers

HOE KUN JE LID WORDEN?


Door opgave bij het bestuur, kijk bij Contact Maas en Niers of bij een IVN-gids.

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap:

❏  A-lid (u bent dan tevens lid van het landelijke IVN) voor € 22,50 per jaar
❏  C-lid (als huisgenoot lid, dan ontvangt u geen Manie) voor € 10,- per jaar
❏  D-lid (als donateur) voor minimaal € 15,- (u ontvangt geen landelijke info)
❏  E-lid (als jeugdlid van “De Groentjes”) voor € 5,-- per jaar 
Vermeldt ook je e-mailadres dan ontvang je voortaan onze Nieuwsbrief. 

Vul het aanmeldformulier in: 

Nieuw lid (Word) of Nieuw lid (pdf)

Stuur het formulier naar onze ledenadministratie: 

ledenadmi@ivn-maasenniers.nl

Het verschuldigde bedrag graag overmaken op:

IVN Maas en Niers Rabobank Gennep, NL69 RABO 0140663460