VOG - In veilige handen

In Veilige Handen

(Marian Vink - Arnold Jansen, vertrouwenspersonen)
 

Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag
IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN. En nadenken over welke afspraken er gemaakt kunnen worden over de omgang met elkaar. Lees bijgaande .pdf

ivn-maas-en-niers_in_veilige_handen.pdf

ANBI

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. 

IVN Maas en Niers voldoet aan de voorwaarden van de ANBI, zie hieronder onze gegevens. 

ANBI gegevens 2021 van IVN Maas en Niers