Drie landschappen binnen het Westerkwartier

Op  19 mei 2018 fietsten we onder de bezielende leiding van onze voorzitter Gerrit Schoonman, met 16 deelnemers door het wonderschone Westerkwartier.

De prachtige route liep over oude kunstwerken: het tracé van de trambaan die aan het begin van de vorige eeuw werd aangelegd tussen Groningen en Drachten.
Maar ook over de Leidijk. Een lage dijk die de monniken van het klooster te Aduard in de 15e eeuw aanlegden om het zure water dat uit het hoogveen sijpelde, tegen te houden. 
Een klein stuk van dat hoogveen is nog over. We gaan het zien bij de Jilt Dijksheide.
Jilt Dijksheide

We doorkruisten aldus drie van de vijf landschappen van het Westerkwartier.
Het laagveenlandschap in het stroomdal van  het Dwarsdiep.
Daarna het besloten coulisselandschap bij Opende.
En tenslotte het open heideontginningslandschap rond Trimunt.

Veel bloeiende bloemen, grassen en struiken zoals waterviolier, echte koekoeksbloem, meidoorn en zelfs de rietorchis bloeide al. Het voorjaar is goed op gang.

Ook een bruine kiekendief en een wulp werden gespot.

Het was wat aan de frisse kant, maar dat mocht de pret zeker niet drukken.
Al met al een prachtige fietstocht.

Voor wie hem zelfstandig (nog) eens wil rijden, zie fietstocht nr. 4 op onze fietstochtenpagina.