Vogels
Vanaf
maandag05feb201819:30

(Vervolg)cursus Vogelherkenning

Vogelcursus voor de al iets gevorderde vogelaar

IVN afdelingen Leek-Nietap en Grootegast e.o. organiseren een vervolg op de cursus Vogelherkenning voor Beginners van 2017. Was de eerste cursus niet meer dan een elementaire inleiding in de wereld van de vogels, deze cursus zal specifieke soorten en groepen vogels in verschillende Westerkwartierse milieus intensiever behandelen. Daarbij zal zeker ook aandacht zijn voor de milieu-actualiteit en de ecologische effecten daarvan op de vogelpopulatie. Op de cursusavonden zal in opdrachten regelmatig inzet van de cursisten zelf worden gevraagd.

De cursus zal bestaan uit:

I.        5 cursusblokken (= 5 avonden):
           A.    Introductie, opfrisronde, indeling andere cursusblokken
           B.    Watervogels (steltlopers, eenden, ganzen, etc.)
           C.    Moerasvogels (rallen, reigerachtigen, rietvogels, etc.)
           D.    Weidevogels, akkervogels
           E.    Bosvogels

II.        3 excursies (= 3 ochtenden):
           A.   Excursie watervogels (Nationaal Park Lauwersmeer)
           B.   Excursie bosvogels
           C.   Excursie moerasvogels (Onlanden of Lettelberter Petten)

Minimum aantal cursisten: 25
Max. aantal: 30-35


PLANNING:
De cursusavonden zijn steeds op de maandagavond (19.30 – 22.00.u) in de Cazemierboerderij, Hoofdstraat 27, 9356 AT te Tolbert. De excursies zijn op de zaterdagochtend (de data zijn gepland en tijdstippen worden later samen bepaald).

1. Cursusblok A: ma 5 februari 2018
2. Cursusblok B: ma 19 februari 2018
3. Excursie A (NP Lauwersmeer): za 24 februari 2018
4. Cursusblok C: ma 5 maart 2018
5. Cursusblok D: ma 19 maart 2018
6. Cursusblok E: ma 9 april 2018
7. Excursie B: za 21 april 2018
8. Excursie C: eind mei/begin juni 2018

OPGEVEN:
Opgeven voor de cursus kan via info.ivnleeknietap@gmail.com of via 06-18962893.

KOSTEN:
Het cursusgeld voor deze cursus is € 55,00.
Dit dient voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt op:
NL42 RABO 0335 1844 48 t.n.v. IVN afdeling Leek Nietap o.v.v. Vogelcursus 2018 en uw naam.

Algemene informatie

maandag 5 februari 2018 - 19:30
Vogelcursus met aandacht voor verschillende Westerkwartierse milieus én aandacht voor milieu-actualiteit en ecologische effecten
Locatie: 
CazemierBoerderij
Hoofdstraat 27
9356 AT Tolbert
Nederland
Extra Informatie: 

Enige basiskennis is gewenst, doch niet noodzakelijk

Contactpersoon: 
Google Maps image