Vogels
Op
donderdag14mrt201919:30

MUS, lezing over Meetnet Urbane Soorten

Vogels tellen in dorpen en steden voor de wetenschap

Op 14 maart geeft Jan Schoppers, coördinator van het Meetnet Urbane Soorten bij SOVON een lezing over het project waarmee al een groot aantal jaren dorps- en stadsvogels worden geteld en gemonitord.

Zie hiervoor ook: https://www.sovon.nl/nl/MUS

in de jaren 2007 t/m 2009 (of 2010) deden we als afdeling actief mee met het tellen van onze dorpsvogels binnen het format van dit meetnet.

Op 8 tot 12 vaste telplekken werd twee keer s'ochtends vroeg en één keer 's avonds (i.v.m. gierzwaluwen) 5 minuten lang geteld.
Deze gegevens geven een heel aardig beeld van wat er zoal aan vogels in onze dorpen voorkomt. En, met een groepje is het erg leuk om te doen.
Door omstandigheden is onze deelname aan het MUS project rond 2010 gestopt.
Maar het meetnet bestaat nog steeds en SOVON zoekt nu weer nieuwe tellers voor de dorpen in ZW-Groningen.
Want, geen habitat is zo veranderlijk als het urbane gebied. Gelukkig kom er steeds meer aandacht voor vogels in steden en dorpen.

We hopen dan ook dat een aantal van onze vogelvrienden na deze avond enthousiast is geworden.

De avond is gratis toegankelijk.
Voor meer informatie: Jan.Schoppers@sovon.nl

 

 

 

Algemene informatie

donderdag 14 maart 2019 - 19:30 tot 22:00
Lezing over het Meetnet Urbane Soorten met als doel het vinden van nieuwe tellers in ZW-Groningen
Locatie: 
CazemierBoerderij / Bijschuur
Hoofdstraat 27
9356 AT Tolbert
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image