Bloemen & Planten
Op
woensdag10apr201909:00

Bermbezoek (veen)

Bermmonitoring door Plantenwerkgroep IVN Leek-Nietap

Veldbezoek Plantenwerkgroep

Ieder jaar onderneemt de Plantenwerkgroep van IVN Leek-Nietap een aantal werk(veld)bezoeken aan natuurterreinen in de gemeente Westerkwartier.

Voor 2019 neemt de werkgroep voor het eerst ook een aantal bermen in haar bezoeken mee. Deze bermbezoeken lopen in lijn met het FLORON-project ‘Mijn Berm Bloeit’. In dit project worden bermen geïnventariseerd op wat er bloeit aan planten en welke insecten hier op af komen.

Met de wens om op termijn het nieuwe gemeentebestuur te benaderen voor gesprekken over bermbeheer i.r.t. insectenafname en biodiversiteit kan het interessant zijn een aantal typische ‘Westerkwartier-bermen’ te inventariseren en te monitoren.
Een veenberm, een zandberm of een kleiberm; ze komen allemaal voor in het Westerkwartier.

Vandaag bezoeken we een veenberm langs de Grouwweg in Niebert. De Grouwweg was van oorsprong een leidijk om het zure water van het hoger gelegen hoogveen te keren zodat het niet in de lager gelegen akkers terecht kwam.

Vanaf 9.00 uur zullen de leden met de flora in de hand de berm afspeuren en de aanwezige flora inventariseren, c.q. op naam proberen te brengen.

Als bezoeker of geïnteresseerde bent u welkom, echter alleen na opgave bij de contactpersoon van de werkgroep, dhr. Ties Ausma.
Zijn e-mailadres: tiesausma@hotmail.com
Zijn telnr. is: 06-21959417  (s.v.p. alleen bij urgentie).

Algemene informatie

woensdag 10 april 2019 - 09:00 tot 11:30
Werkbezoek door Plantenwerkgroep IVN Leek-Nietap
Locatie: 
Berm Grouwweg
Carolieweg 16
9365 TD Niebert
Nederland
Extra Informatie: 

Parkeren in berm of op oprit huisnr. 16

Contactpersoon: 
Google Maps image