Libellencursus zomer 2016

Door Jan Uilenbroek

Afgelopen zomer heeft de afdeling in samenwerking met IVN IJssel en Gouwe een libellencursus georganiseerd. De cursus bestond uit 3 theorieavonden en 3 excursies. De theorieavonden werden gegeven door Bart Heijne van de KNNV afd. Wageningen. De excursies werden geleid door Goof Overbeek, Nel Kempers en Kees Hendriks. Door een subsidie van Groen en Doen konden de kosten zeer laag worden gehouden. De keuze van Bart Heijne bleek een gouden greep. Bart is lid van de Vlinder- en libellenwerkgroep van de afdeling Wageningen en houdt zich al tientallen jaren bezig met inventarisaties. Hij heeft veel ervaring met het herkennen van soorten. Bovendien bleek hij een goed docent. Het gevolg was een cursus van een hoog niveau. Een en twintig mensen hebben aan de cursus deelgenomen. Bij aanvang van de cursus kregen de deelnemers een hand-out met de volledige power-point presentatie in kleur. Zo behoefde niemand aantekeningen te maken en kon iedereen het gepresenteerde later rustig nakijken. Tevens zat in elke hand-out een herkenningskaart glazenmakers en een herkenningskaart blauwe juffers. Deze kaarten waren beschikbaar gesteld door de Vlinderstichting.  

Op de eerste avond behandelde Bart voor de pauze de levenscyclus van libellen en na de pauze de verschillen van verschillende glazenmakers. Op de tweede avond werd Henk de Vries van de Vlinderstichting in de gelegenheid gesteld vrijwilligers te werven voor een boeren-sloot-telling in de omgeving van Reeuwijk. Daarna testte Bart eerst onze kennis van de glazenmakers en behandelde vervolgens de verschillende soorten van de familie van de Korenbouten zoals viervlek, platbuik, gewone oeverlibel en de verschillende soorten heidelibellen. De laatste avond herhaalde Bart nog een keer de kenmerken van de verschillende soorten grote libellen en besprak daarna de verschillende soorten pantserjuffers en waterjuffers.

De theoretisch opgedane kennis kon worden getoetst tijdens de excursies. De excursies waren respectievelijk naar de Haeck bij de Nieuwkoopse Plassen, de Kampina in Brabant en de Reeuwijkse Hout. Vanwege de grote afstand was de excursie naar de Kampina op zondag georganiseerd. Voor wie dat een bezwaar was werd een excursie op een doordeweekse dag aangeboden. Vooral de excursies naar de Kampina leverde interessante soorten op, zoals de Weidebeekjuffer en de Blauwe breenscheenjuffer. Soorten die wij in het laagveengebied niet tegenkomen. De laatste excursie was naar de Reeuwijkse Hout voor de Groene glazenmaker, waarvan er verschillende tussen het Krabbenscheer kon worden gespot.

Voor een fotoverslag klik hier.