Excursie Hooge Boezem achter Haastrecht 13 maart 2016

De excursie aangekondigd als grutto-excursie maakt zijn belofte waar. Al op de verzamelplek bij het zwembad De Loete hoorden we de grutto’s roepen “o grut, o grut, o grut. De grutto’s, zoeken bij hun terug keer uit hun winterverblijf plas-dras plekken op om er met hun lange snavel in de zachte grond te pikken op zoek naar larven en ander lekkers. Als ze na een dag of veertien voldoende aangesterkt zijn van hun trek uit West Afrika met een tussenstop in Spanje en Portugal vertrekken ze naar de weilanden om er te gaan nestelen.  

De Hooge Boezem heeft het hele jaar zo’n plas-dras deel, waar de grutto’s in het vroege voorjaar neerstrijken. We zien dan ook tientallen grutto’s dichtbij, of in groepjes rondvliegen. Er zijn nog andere vroege voorjaarsgasten zoals de graspieper en de rietgors, die ook worden waargenomen. Tegelijkertijd zien we wintergasten die nog niet vertrokken zijn naar het hoge noorden om daar te gaan broeden. Zoals: smient en kolgans. De waarnemingslijst, ijverig bijgehouden door Erik Lubbers, telde in totaal 36 waarnemingen: 

Aalscholver, Bergeend, Blauwe reiger, Buizerd, Ekster, Fazant, Fuut, Graspieper, Canadese gans, Grauwe gans, Grote zilverreiger, Grutto, HoutduifKauw, Kievit, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Krakeend, Meerkoet, Nijlgans, Ooievaar, Rietgors, Scholekster, lobeend, Smient, Spreew, Torenvalk, Vink, Waterhoen, Wilde eend, Winterkoning, Wintertaling, Wulp, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai

  

De fotoreportage van Peter Groot staat hier!