Verstoringen melden

De Groene Brigade ziet toe op de kwaliteit en leefbaarheid van het Limburgse buitengebied.  De website met informatie over de groene brigade kunt U vinden op: Groene Brigade.  

Hier vindt U de telefoonnummers en email adressen van de opsporingsambtenaren.

Ook kunt U contact opnemen met het Gemeentelijke meldpunt, Wilhelminaplein 1, Panningen, Arno Linssen telefoon 077 - 306 66 66, of mailen naar: Gemeente Peel & Maas.