Patrijzentelling

Meld Patrijzen ten behoeve van de patrijzen telling!

Geef zoveel mogelijk informatie over de locatie, aantal, jongen, mannetje, vrouwtje ..  

 

bv Groeze, Kievit
Probeer aan te geven waar de patrijzen zijn gezien.
bv. 50.7545 of 50.7545, 6.0211 of N 50 45.270, E 6 1.266 of N 50 45 16.2, E 6 1 16
Verdere informatie