IVN Helden
Beleid & Organisatie
vrijdag02feb2018

Vogelwerkgroep IVN Helden steunt Roofvogels en uilen zijn niet voor de show.

IVN Helden en daarmee ook Vogelwerkgroep IVN Helden steunt het initiatief van Vogelbescherming Nederland zich te keren tegen het houden van roofvogel- en uilenshows. Meer informatie op de website van Vogelbescherming. 
https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-roofvogelshows