Helden e.o.
Biodiversiteit
zondag26mrt2017

Samen voor de Patrijs Peel en Maas

Samen voor de Patrijs Peel en Maas is gekozen tot Groene Held in Limburg.
Dat leverde de werkgroep € 4000,-- op. Daarmee is voortzetting van het project voor 2017 weer gegarandeerd. Voor 2018 staat het Groenplatform garant.
 
De werkgroep gaat uiteraard verder op zoek naar sponsoren en deelnemers/sponsoren om het project om te zetten in structurele aanwezigheid van biotopen die de biodiversiteit verbeteren. De patrijs, een prachtige akker-vogel van het agrarisch landschap, op een duurzame manier in stand houden betekent automatisch ook het verbeteren van het biotoop van diverse andere diersoorten.
 
Samen voor de Patrijs Peel en Maas’ is een groep enthousiaste plattelandsbewoners die zich samen inzet om het leefgebied van de patrijs te verbeteren en daarmee de patrijzenstand (en de algehele biodiversiteit) op peil te houden. De werkgroep bestaat uit 5 personen (agrariërs, WBE Helden, IVN afdeling Helden en Plattelandscoöperatie). Er doen op dit moment 12 deelnemers (agrariërs en plattelandsbewoners) mee.  Verschillende agrarische ondernemers en plattelandsbewoners laten hiervoor een lage begroeiing op over-hoekjes en randen staan, of zaaien zelfs een speciaal granenmengsel in ter bate van de patrijs. Het werkgebied ligt rond de Groeze/Schorf in Beringe.
Initiatiefnemers zijn WBE Helden, IVN afdeling Helden, Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio, Loonbedrijf Jan Bos VOF .
Het project Samen voor de Patrijs is een zusterproject van Samen voor de Patrijs Aalten en -Oude Ijsselstreek, Vogelbescherming Nederland , de provincie Limburg, provincie Brabant en de Europese Unie besteden extra aandacht aan de instandhouding van de patrijs en daarmee aan de biodiversiteit in zijn algemeenheid.