IVN Helden
Biodiversiteit
donderdag22nov2018

IVN Peel en Maas vraagt voor compensatie of herstel verloren bermen

Aan leden gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas.

 

Geachte gemeenteraad,

Natuur is een zaak die ons allen aangaat en met deze natuur gaat het niet goed.

Biodiversiteit neemt af en bijensterfte is zorgelijk.

Aan de vooravond van de verkiezingen hebben de natuurverenigingen met jullie een goede discussie gehad over deze problematiek en iedere fractie wilde meedenken en kwam met ideeën  over hoe de natuur binnen Peel en Maas verbeterd kon worden (zie verslag bijeenkomst).

Ook de natuurverenigingen hebben in de tussen tijd niet stil gezeten en hebben met de ambtenaren het beleid ten aanzien van bermen, sloten en waterbuffer voorzieningen besproken. We hopen dat de natuurverenigingen ook in de toekomst  over dit beleid en uitvoering mogen blijven meedenken.

Tijden deze discussies kwamen de gemeentebermen ter discussie. Het blijkt dat ongeveer 22 hectares  (40 voetbalvelden) gemeente bermen door derden worden gebruikt en dat deze waarschijnlijk niet ten goede komen aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Vraag van de natuurverenigingen is dan ook of de gemeente Peel en Maas mogelijkheden ziet deze verloren natuur  te compenseren of te herstellen?

Natuurlijk willen we de natuurverenigingen met de gemeente meedenken over de kansen die dit kan bieden aan de natuur, biodiversiteit, recreatie en leefbaarheid in de Gemeente Peel en Maas.

De natuurverenigingen zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend:

IVN Baarlo-Maasbree: Piet Mölling

IVN Meijel: Jan Slaats

 IVN Helden: Toos Wilms