Helden e.o.
Natuur in de Buurt
vrijdag17mei2019

Gebieds 0ntwikkeling Kwistbeek

Waterschap Limburg gaat het Kwistbeek stroomgebied aanpassen, om de wateroverlast van de Kwistbeek stroomafwaarts te verminderen. Voor de natuur biedt dit mogelijk nieuwe kansen. 

Het project is te volgen via de site: WL Kwistbeek

Voor de natuur in Peel en Maas is dit een belangrijk project, immers in dit gebied is een grote biodiversiteit te vinden, er vindt veel recreatie plaats en ook IVN Helden doet hier onderhoud van natuurgebieden.

Wim Maessen en Wiel Heijckers nemen deel aan het overleg en hebben onlangs nog overleg gehad over hun zorgen m.b.t. de aanpassingen in dit gebied.

Met hun kennis worden zijn de volgende punten door WL meegenomen:

  • Verzoek om in de planuitwerking voor de Kwistbeek en buffering vooral ruimte voor biodiversiteit mee te nemen.
  • Verzoek om na te gaan of de oude kwistbeek gebruikt kan worden als instroom voor de toekomstige bufferlocatie in gebied A
  • Verzoek om de oevers van de oude Kwistbeek meer natuurvriendelijk in te richten (flauwe oevers)
  • Onderzoeken of de geplande bufferlocatie ook ingezet kan worden om water vast te houden tijdens droogte