Kwakvors

Tijdens een fietstocht stoppen voor een bezoek aan de Kwakvors is een goed idee. Bij de hoofdingang is het al flink genieten. Een grote verscheidenheid aan planten. De tijd vliegt om en dan bent u nog niet in het gebied.  In het gebied wordt u bij tijd en wijle verwelkomt door een kudde koeien. Stier, koeien en kalveren. Oppassen en even aan elkaar wennen!
De Kwakvors is een voormalige ontginning die teruggegeven is aan de natuur. De vennen in dit open gebied worden rijkelijk bezocht door vogels, vlinders en insecten. De planten die er voorkomen zijn vooral moerasplanten.  De soortenlijst is lang. Zonnedauw is er erg algemeen. Ook dit vleesetend plantje komt voor op de Rode Lijst.  Aan de rand van het gebied staat een bankje van waaruit  de bezoeker zonder natte voeten te krijgen kan genieten van dit prachtige landschap.