Bovensbos en Keuperheide

BOVENSBOS EN KEUPERHEIDE

Bovensbos en Keuperheide vormen samen een onderdeel van het uitgestrekte Bosgebied: De Heldense Bossen.
Het gebied kenmerkt zich door een afwisseling van Dennenbossen en kleinschalig Akkerland. Aan de randen liggen op het lagere gedeelte enkele Vennen, en dwars door het gebied ziet men nog de restanten van de oude LANDWEERT. Dit was een opgeworpen aarden wal beplant met doornige struiken om rondtrekkende roversbendes tegen te houden.

Ook lag er de terechtstellinplaats op de Staakberg. Midden in dit gebied ligt de hoeve Bovensbos. Deze heeft in de oorlog nog een rol gespeeld in het verzet.

Kortom het spookte vroeger op de KEUPERHEIDE.