Berckterveld

Dit terrein startte met de naam Romeinenweerd. De naam is veranderd om een onderscheid te maken met het aansluitende natuurgebied in Blerick dat de naam Romeinenweerd heeft gehouden.


Dit terrein van het Limburgs landschap is nieuwe natuur langs de Maas in Baarlo. De vegetatie daar op rivierklei is heel anders dan op de zand- en veen gronden waar de andere, bij ons op de agenda staande, terreinen zich bevinden. Heel interessant voor de werkgroep leden. Bovendien is het uitzicht over de Maas en het bloemenveld er fantastisch. Tijdens de inventarisatie is het echt genieten!