Helden e.o.
Landschap
Op
zaterdag05nov201609:00

WIE HELPT MEE OM DE POELEN IN HET KWISTBEEKDAL TE ONDERHOUDEN ?

Natuurwerkdag 2016

NatuurwerkdagHet natuurgebied Kwistbeekdal is op zaterdag 5 november één van de ruim 300 plekken waar gewerkt gaat worden op de Landelijke Natuurwerkdag.

Meer dan tien duizend deelnemers gaan op deze dag in heel Nederland actief aan de slag in bos, heide, vennen, trilveen of duingebied. Samen wordt er gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap. In korte tijd krijg je als vrijwilliger een goed beeld van de gevarieerde werkzaamheden die natuur- en landschaporganisaties verrichten.

Ook IVN Helden doet een oproep aan iedereen die op zaterdag 5 november mee wil werken aan het beheer van dit bijzondere weide- en bosgebied. Zij verzekeren de deelnemers van een nuttige en aangename morgen.

Op deze locatie bij de poelen zijn ouders met kinderen en jongeren welkom. Kinderen kunnen meehelpen kleine opstal te snoeien en takken op te ruimen.

De IVN jeugdleden zijn aanwezig en helpen de natuur een handje mee om zich weer te ontwikkelen.

Doel van de werkzaamheden:

Door onderhoud te plegen: de poelen aan de zuidkant vrij te maken van begroeiing en hierdoor krijgt de flora en fauna weer kans zich verder te ontwikkelen

De werkdag begint om 9.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

We willen van deze dag een leuke werkdag maken, plezier in de natuur en leerzaam bezig zijn.

In de pauze wordt voor koffie, thee met iets lekkers gezorgd.

 

Bereikbaarheid:

We verzamelen om 8:45 bij het IVN gebouw aan de Kloosterstraat 14 te Helden. Vandaar uit wordt er gezamenlijk naar de locaties gereden.

Deelnemers worden aangeraden laarzen en werkkleding mee te nemen.

Aanmelden:

Meer informatie en aanmelden via internet:  www.natuurwerkdag.nl  of bij de locatieleider Henk van Loon tel 077-3076874 (na 18:00 uur) of e-mail phjvanloon@onsbrabantnet.nl

Wees er snel bij, want er kunnen maximaal nog 15 personen deelnemen!

Algemene informatie

maandag 26 september 2016 - 16:45