IVN Helden e.o.
Natuur
Op
zondag17feb201908:30

Wandeling de Hamert

Wandeling met gids

IVN Helden gaat zondag 17 februari onder begeleiding van een gids wandelen op de Hamert. Tijdens de laatste ijstijd zijn grote hoeveelheden zand opgestoven uit het Maasdal en neergelegd in wat nu de grootste rivierduinengordels van Nederland zijn: De Maasduinen. Dit gebied tussen Maas en de Duitse grens omvat een breed scala aan landschapstypen: droge loof en naaldbossen, heidevelden,vennen, hoogveen en akkers. Door de windwerking ontstonden de typische hoefijzervormige en parabool duinen. In de vorige eeuw zijn veel heidevelden ontgonnen voor landbouw, ooit probeerden boeren op de huidige Hamert akkers aan te leggen maar de meeste pogingen mislukten omdat de bodem te arm is om een goed boerenbedrijf op te zetten. Het landgoed tussen Wellerlooi en Arcen, 1084 ha groot kwam in handen van het Limburgs Landschap dat zo een van de grootste mooie heidegebieden in Limburg voor de toekomst veilig stelde. De gids zal tijdens de wandeling uitleg geven over het beheer van de heidegebieden, het herstel van de vennen en de ontdekking van het vorstengraf. We vertrekken om 8.30 bij het IVN gebouw aan de Kloosterstraat in Helden en carpoolen naar de parkeerplaats aan de Rijksweg tegenover hostellerie De Hamert. Iedereen is welkom en deelname is gratis. Info: pr@ivnhelden.nl

Algemene informatie

zondag 10 februari 2019 - 18:15