IVN Helden e.o.
Natuur
Op
zondag27jan201909:00

Wandeling Brachterwald

Wandeling in natuurgebied

Het natuurgebied Brachter Wald is gelegen in de gemeente Brüggen. Tot het midden van de negentiger jaren van de vorige eeuw was dit ca. 1250 ha grote gebied in militair gebruik voor de opslag van munitie. Dit grootste munitiedepot van West-Europa werd nadat de militairen vertrokken waren, in 1997 aangewezen als beschermd natuurgebied. Vanwege de hoge natuurwetenschappelijke waarden heeft de Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- en Kulturpflege 850 ha aangekocht. Een kwart van het gebied bestaat als gevolg van het militair gebruik uit open heidevegetaties en heischrale graslanden. De rest bestaat uit bossen, voornamelijk van de Grove Den. Binnen het natuurgebied bevinden zich nog een aantal vindplaatsen van de Rode Dopheide. Deze soort komt in geheel Duitsland uitsluitend in de Kreis Viersen voor. Verder is het gebied van Europees belang door de unieke populaties van de Boomleeuwerik en de Nachtzwaluw.Binnen het omheinde gebied bevindt zich bovendien de enige damwildpopulatie in het Grenspark.

De wandeling is op zondag 27 januari. We vertrekken gezamenlijk in Helden bij het IVN gebouw om 9:00 uur. De wandeling met een natuurgids, zal ongeveer 6 km zijn en duurt ongeveer 2 uur. 

 

Algemene informatie

woensdag 9 januari 2019 - 23:30
Contactpersoon: