IVN Helden e.o.
Beleid & Organisatie
Vanaf
maandag01okt201816:45

IVN Helden 40 jaren jong

In 1978 bundelden enkele natuur-idealisten hun krachten werd IVN Helden opgericht.

IVN Helden stelde zich ten doel ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet levende omgeving. Zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking stonden toen al centraal. Men wilde bevorderen dat mensen gemotiveerd kunnen blijven kiezen voor de wijze waarop behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking  wordt gebracht in hun handelen.  Het natuur en milieubesef moest ontwikkeld worden.

In de 40 jaren heeft IVN Helden zich meer gericht op het educatieve aspect en heeft zelf initiatieven genomen om de natuur te verbeteren. Jaarlijks worden er veel natuur wandelingen en excursies georganiseerd. Bij excursies staat de flora of fauna centraal en voorafgaand aan een excursies is vaak lezing waar het onderwerp van de excursie wordt uitgediept. De jaarlijkse dagwandeling naar een natuurgebied is de topper. Nagenoeg alle activiteiten zijn toegankelijk voor ieder die belangstelling heeft. Dit zorgt ervoor dat iedereen kan mee profiteren van het aanbod van IVN Helden.

De vereniging heeft werkgroepen die al nagenoeg 40 jaar actief zijn op het gebied van vogels, fauna (met name dassen en vleermuizen) en flora. Ook een actieve jeugdgroep trekt  er maandelijks met de vaste IVN jeugdleden op uit.  Bij scholen is de jeugdgroep actief met leerzame doe activiteiten. IVN Helden onderhoudt  de weitjes bij de Kwistbeek. Maandelijks gaat het onderhoudsteam aan de slag  om de natuur en biodiversiteit in dit mooie gebied zoveel mogelijk te stimuleren.

Al snel kreeg IVN Helden een eigen ruimte in de oude landbouwschool aan de Ruijsstraat 90. Het gebouw werd gedeeld met Heemkundevereniging Helden. In 1990 verhuisde IVN Helden naar de voormalige Oda school van Helden. Het clubgebouw speelt een centrale rol in de activiteiten van de natuurvereniging.  Hier zijn de lezingen, de tentoonstellingen, de jeugd activiteiten en alle andere bijeenkomsten.

De laatste jaren staat duurzaamheid en biodiversiteit in de natuur nog meer in de belangstelling.  Vandaar dat de vereniging zich nu meer en samen met andere organisaties sterk maakt voor deze onderwerpen, niet zozeer door actiebereidheid, maar meer door het inventariseren, benoemen van de knelpunten en het daadwerkelijk zelf uitvoeren  van activiteiten ten behoeve van de duurzaamheid en biodiversiteit.

IVN Helden 40 jaar jong. We plakken er nog heel wat jaartjes aan vast, want de natuur blijft boeien en heeft nog steeds alle aandacht nodig!

Dit jaar heeft IVN Helden al diverse activiteiten georganiseerd in het kader van het 40-tig jarig bestaan. Op 3 november is er ter afsluiting een feestavond voor leden en genodigden.

Algemene informatie

maandag 1 oktober 2018 - 16:45