IVN Helden e.o.
Beleid & Organisatie
Op
donderdag08mrt201819:30

Hoe GROEN is Peel en Maas na de raadsverkiezingen?

 “Peel en Maas wordt steeds groener” stond laatst te lezen in een van de lokale bladen.  Ten aanzien van duurzaamheid maakt Peel en Maas stappen, maar de vraag is of Peel en Maas ook echt groener kleurt?
Helaas nemen de soorten en de aantallen van de flora en fauna (biodiversiteit) in Nederland fors af. De natuurverenigingen welke binnen Peel en Maas actief zijn, maken zich dan ook grote zorgen en vragen toekomstige raadsleden mee te denken in het stoppen van deze biodiversiteit afname binnen Peel en Maas. Natuurlijk zal landelijk het een en ander moeten gebeuren, maar toch denken we, dat er ook lokaal mogelijkheden zijn, die zouden kunnen helpen om Peel en Maas een groener gezicht te geven en zo de biodiversiteit binnen en buiten de kernen te herstellen.
We gaan op donderdag  8 maart een discussie avond willen houden, om met u dit thema te bespreken. 

Algemene informatie

zaterdag 27 januari 2018 - 20:30