IVN Helden e.o.
Duurzaamheid
Op
zaterdag01apr201709:00

Actie Schone Maas

Opruimen Maasoevers in Kessel en Kessel-Eik

Maasoevers opschonen in Kessel en Kessel-Eik op 1 april, aanvang 9:00 uur.

 

In het kader van de actie Schone Maas (https://www.schonemaas.nl) , gaan vrijwilligers uit de dorpen van Peel en Maas, de Maasoevers in Kessel en Kessel-Eik opschonen. Het is de bedoeling dat al het plastic, metaal en drankkartons (PMD) afval worden verzameld, zodat wordt voorkomen dat dit uiteindelijk in de zee terecht komt. Natuurlijk is dit maar een zeer kleine bijdrage in het verminderen van de “plastic soep”  in de oceanen. De schoonmaak actie heeft ook tot doel om de oevers van de Maas  een schoon aanzicht te geven en mensen bewust te maken van wat voor  impact het weggooien van afval heeft op de omgeving.

De opruimactie is gepland  vanaf de Mussenberg naar de oevers van Veers in Kessel en vindt plaats op zaterdagmorgen  1 april. Aanvang van het opruimen is om 9:00 uur; verzamelpunt is de kapel aan de Maasstraat in Kessel-Eik.  De totale lengte van de oevers die worden schoongemaakt bedraagt ongeveer 5 km, dus veel handjes zijn nodig!  Het vraagt ook om een goede verdeling van de vrijwilligers over de diverse stukken langs de Maas, daarom is aanmelding handig om de opruimers te verdelen over de diverse percelen. Aanmelden kan via: schonemaas@ivnhelden.nl  of bellen naar Harrie Peeters 077-4622149/06-31687324. Verzoek is om zoveel mogelijk met de fiets te komen en  om het juiste schoeisel (laarzen) en kleding aan te trekken. Kinderen kunnen onder begeleiding van hun ouders meehelpen. Verwachte eindtijd is 12:00 uur, waarna er nog koffie en vlaai kan worden genuttigd.

Deze actie wordt door het IVN Helden georganiseerd, de Gemeente Peel en Maas levert de benodigde materialen voor het opruimen en het Waterschap stelt de container ter beschikking.  Staatsbosbeheer sponsort de actie.

Namens de IVN organisatie:

Til Janssen, Ria Nabben en Harrie Peeters

Algemene informatie

zaterdag 1 april 2017 - 09:00
Locatie: 
Maastraat 62
5995 ND Kessel-Eik
Nederland
Extra Informatie: 

Verzamelen op: Maasstraat 62, 5995 ND in Kessel-Eik

Contactpersoon: 
Google Maps image