IVN Helden e.o.
Biodiversiteit
vrijdag31jul2020

Waterschap, maaien van sloten en IVN

Doel van de bijeenkomst is gezamenlijk proberen oplossingen te vinden voor problemen voor de biodiversiteit die op dit moment ervaren en gemeld worden bij IVN, door het maaibeleid van het Waterschap.

Het maaiwerk in Noord Limburg  is sinds dit jaar aanbesteed voor een periode van 5 jaar met mogelijke verlenging tot 7 jaar. Dit jaar worden er vooral data verzameld, o.a. bijzondere planten, de aannemer heeft een eigen ecoloog in dienst. Bij aanbesteding is uitgegaan van een 5 tal criteria waarbij kwaliteit voorop stond. Taak is het ontzorgen van de taken van het waterschap.

Er is een bouwteam maaien met dat als doel heeft het maaiprogramma te verbeteren naar de huidige wensen. Het aantal keren en manier van maaien hangt af van de taak van de beek: aan of afvoer van water, ook de bodemgesteldheid bepaalt het aantal maaibeurten en hoe het gebeurt.

Maaisel wordt bij natuurbeken afgevoerd, verwerken van maaisel heeft als doel CO2 reductie, afvoer van maaisel is kostbaar daarom wordt gekeken naar mogelijkheden voor verwerking zoals bokashi.

Als er vroeger in het seizoen gemaaid wordt is de begroeiing korter, gaat het maaien sneller, hoeft er minder afgevoerd te worden.
Flora krijgt meer kans. Als later in het seizoen de begroeiing hoger wordt, zal er minder gewandeld worden en is er dus minder verstoring voor de fauna

Het waterschap wil er wel rekening mee houden maar is afhankelijk van regenbuien/ droogte en hun taak voor wat betreft aan en afvoer van beken. Probleem hierbij is ook de voedingsstoffen die geloosd worden en de groei langs de beken bevorderen. Akkervogelgebieden zitten in het maaiplan.

Het Waterschap heeft de meldingen en klachten die binnenkomen nu beter georganiseerd waardoor de klachten hopelijk beter geïnventariseerd en opgepakt kunnen worden, ook de aannemer baalt als er klachten binnenkomen.

Conclusie:

Voorstel om de klachten bij IVN te melden, dan bundelen, filteren en ideeën door sturen naar waterschap, wordt aangenomen maar ook andere ideeën zijn welkom.

Er zal met de aannemer besproken worden of de aanschaf van een wildradar mogelijk is. Een wildradar is kostbaar.

Het Bouwteam zal nadenken of er iets veranderen moet aan het tijdstip van maaien.

Waterschap zal kijken naar de hoge wal van 500 m. langs de Kwistbeek die volgens IVN onnodig gemaaid wordt.

IVN zal een nieuwe afspraak maken met dit gezelschap en een afvaardiging van de andere natuurverenigingen in Peel en Maas. Deze bijeenkomst zal begin 2021 zijn.