Helden e.o.
Beleid & Organisatie
zondag02mei2021

Van huisvesting naar natuur educatief centrum

Historie

IVN Helden bestaat 40 jaar. In deze 40 jaar is huisvesting een belangrijk onderwerp geweest voor de vereniging. Eigen huisvesting zorgt voor verbondenheid in de verening. Hier een overzicht van huisvestings perikelen in de 40 jaar:

Huisvesting

Toekomst

Ondernomen stappen:

  1. 2020-1: Onderzoek naar eigen behoefte en mogelijkheden samenwerking met andere verenigingen en locaties (
  2. 2020-9: Visie en ambitie natuureducatief centrum, deze uitgedragen naar belanghebbende partners in het groen
  3. 2021-1: Overleg met gemeente en dorpsoverleg Helden

IVN Helden wil met ander natuur en milieu belanghebbenden een natuur educatief centrum of Groen in Helden realiseren. We denken, dat dit gezien de klimaat en biodiversiteit uitdagingen een centrum kan zijn voor jeugd, ouderen, buurt en recreatieve activiteiten  voor Peel en Maas. Het Dorpsoverleg van Helden steunt IVN Helden in dit streven en ook de droom locatie is al gevonden. Voor de realisatie is echter meer ondersteuning nodig en die komt nog niet op gang. Komende maanden wordt verder onderzocht of een droom werkelijkheid kan worden! 

Huisvesting