IVN Helden e.o.
Jongeren
woensdag26feb2020

Schoolgids voor het Bouwens gezocht

Sinds 2018 verleent IVN Helden assistentie bij natuur en milieuprojecten in het Bouwens.

Regelmatig begeleiding we project in het Bouwens die gaan over natuur, milieu en aanverwante zaken.

Vanwege het grote aantal leerlingen dat steeds mee doet zijn we op zoek naar vrijwilligers. 

Een project vindt meestal plaats binnen één trimester van een schooljaar.

Per project is onze aanwezigheid in de groep ongeveer vier keer nodig.

De overleggen voorafgaand en tijdens een project zijn meestal aan het einde van een schooldag.

We werken in alle project samen met de gemeente en andere organisaties.

Er wordt binnen IVN samengewerkt met een team van vrijwilligers. Marly, Toos en jij misschien?

Vind jij het ook leuk om met jeugd om te gaan en wil jij activiteiten mee helpen coördineren en begeleiden?

Wij heten jou van harte welkom.

Meld je bij Toos via voorzitter@ivnhelden.nl of 06 15 96 22 41 (na 17.00 uur).