Helden e.o.
Beleid & Organisatie
zaterdag15jun2019

Ria Nabben volbrengt cursus landschapsgids Maasdal.

IVN lid Ria Nabben volgde de cursus landschapsgids Maasdal in de periode oktober 2018 tot juni 2019.

De cursus werd opgezet door IVN afdelingen in de regio Noord.

Aan bod kwamen: geologie, bodemkunde, kaartlezen, landgebruik en landschapsontwikkelingen, prehistorie en Romeinse tijd, delfstoffen en watergebruik.

Een erg interessante tijd waarin veel geleerd is en veel samen met andere cursisten kennis en ervaringen gedeeld werden.

Zaterdag 8 juni sloot zij de cursus met goed resultaat af.

Samen met een cursuslid presenteerde ze als eindproject een ommetje.

Koos Peter Maessen uit Grashoek voor de Waterbloem om zijn cursus certificaat te halen, Ria koos samen met Wiel Berden voor Mariapeel.

Dit gebied is interessant door het ontstaan van het veenlandschap na de ijstijd, de vervening die volgde en vanaf 2013 door het herstel met het project LIFE+ Peelvenen.

Graag zal ze t.z.t. samen met Wiel en belangstellenden het ommetje gaan lopen en vertellen wat zo bijzonder is aan dit gebied.