IVN Helden e.o.
Beleid & Organisatie
vrijdag31jul2020

Omgevingswet, wat moet IVN Helden e.o. hiermee?

Op dit moment gelden in gemeentes nog de bestemmingsplannen. Die zijn gericht op een bepaald, vaak klein gebied. Het gaat vaak om de vraag of er gebouwd mag worden, er een weg mag worden aangelegd, zonnepanelen of windmolens mogen worden geplaatst en andere veranderingen binnen de gemeente. 

De gemeente wordt verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. Het gaat om een totaalvisie op de leefomgeving. Daarbij gaat het om factoren als klimaat, natuur, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid.  En dat in samenwerking met andere overheidsinstanties, zoals het Waterschap en met de burgers. Samen worden ze verantwoordelijk voor een visie op het beleid dat de inrichting van de leefomgeving omvat. Om dergelijke plannen te kunnen maken is er expertise nodig en die zou gevonden kunnen worden binnen het IVN. Dan gaat het om kennis over de veranderingen van het klimaat, natuurinclusieve landbouw en bouwen, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid voor mens en dier.

Samen met natuur en milieu Limburg hebben we het concept voor de provinciale omgevingsvisie bekeken. Ook IVN Nederland heeft seminairs om IVN'ers bekend te maken met de overheidsplannen. 

Kijk voor informatie op:

Hier nog over IVN en de Omgevingswet, en hoe je mee kan denken en/of op de hoogte kan blijven. Allereerst de link om het webinar terug te kijken: https://youtu.be/s90O2Su5qyg

Tevens nog wat achtergrond informatie: https://www.omgevingswetportaal.nl/publicaties/infographics

Wil je met IVN meedenken over de omgegevingswet, mail dan naar pr@ivnhelden.nl.