IVN Helden e.o.
Jongeren
vrijdag15mei2020

Jongeren Advies Bureau van het Bouwens ingezet voor Pius Park Plein

Pius Park Plein

Begin 2020 startte het project Jongeren Advies Bureaus voor de inrichting van het Pius Park Plein. Het Pius Park ligt rondom  de Scholengemeenschap Bouwens van der Boije (het Bouwens). In het park liggen verder diverse sportvoorzieningen en diverse huisvestingsvoorzieningen voor ouderen en dementerenden. Omdat de bejaardenwoningen in Piushof zijn gesloopt en zijn vervangen door levensbestendige woningen en huurwoningen voor jongeren, gezinnen en ouderen is er behoefte aan nieuwe voorzieningen en een herinrichting van de openbare ruimte.

 

 

 

Kunstwerk Hang Kiss & Stay spot

Oorspronkelijk werd gevraagd te adviseren over de herplaatsing van een kunstwerk Hang Kiss & Stay spot. Dit kunstwerk wordt herplaatst en uitgebreid voor meerdere doelgroepen. Uiteindelijk werd de adviesvraag uitgebreid voor de hele inrichting van het plein in het Pius Park. Het plein krijgt de functies bewegen en ontmoeten, het samenkomen van diverse doelgroepen die gebruik maken van het Pius Park

 

 

Jongeren Advies Bureaus

De opdrachtbrief werd 16 december 2019 door IVN (projectleidster mevrouw Engelen) en de werkgroep Pius Park aan de leerlingen uitgereikt.  De leerlingen brachten een bezoek aan tuincentrum Herman Veassen  en gingen zelf op zoek naar informatie bij andere tuincentra / plantenkwekers. In februari  waren experts op het gebied van bomen en planten, vandalisme, verkeer, dementie en ouderen, waterhuishouding, sport aanwezig om de vragen die per groep leefden te beantwoorden.

Iedere groep (JAB) kon bij de zes experts aanschuiven om informatie op te halen.

 

De presentatie en de waardering

16 maart zouden de adviezen gepresenteerd worden door de JAB’s en een jury zou direct daarna de presentaties en de plannen beoordelen. IVN vrijwilligers hadden al een bord gemaakt voor de winnaars. Dat bord zou in het park nabij de school komen. Op het bord komen de namen van de leden van het JAB dat het beste advies heeft gemaakt.

 

Corona

En toen kwam Corona. We waren even met zijn allen van slag. De school moest flink aan de slag om digitaal onderwijs op te starten en de bijeenkomst voor de presentaties kon natuurlijk ook niet doorgaan. Even lag alles stil.

 

De adviezen

Uiteindelijk beoordeelden de juryleden ieder apart de adviezen. Niet alle presentaties waren nog beschikbaar.

Op 6 mei vergaderde de jury digitaal en bepaalde dat het JAB genaamd Pura Natura het beste advies heeft gemaakt.

 

De afronding

Het verslag en de onderbouwing werd gemaakt en naar de leerkrachten de heer Chouhabi en mevrouw Dolfsma gestuurd.

Zij zorgen dat de uitslag bij de leerlingen komt.

IVN spreekt nog af waar en wanneer het bord wordt geplaatst.

 

Het vervolg van de JAB projecten

De organisatie IVN zorgt dat volgende JAB projecten in zijn geheel digitaal kunnen worden uitgevoerd.

Zodat de jeugd van het voorgezet onderwijs toch via school betrokken blijft bij de natuur.

 

Bedankt allemaal

Het is geweldig hoe de Werkgroep Pius Park de samenwerking heeft gezocht.

De leerlingen van het Bouwens, leerkrachten van het Bouwens, de experts van de sportaccommodaties, hulp bij dementie, de gemeente, het waterschap en de IVN vrijwilligers hebben zeer goed samengewerkt om de uitwerking van deze opdracht voor de school en de gemeenschap voor elkaar te krijgen.

Een manier van werken die ondanks de noodzakelijke digitale afronding herhaling verdient. Alle betrokkenen verdienen een pluim voor hun inzet.