Helden e.o.
Beleid & Organisatie
woensdag02sep2020

Huisvesting IVN Helden e.o.

Her artikel in Hallo Peel en Maas: Huisvesting

Huisvesting IVN Helden e.o. in de raadscommissie aangekaart. Bij deze de tekst.

Goedenavond leden van de raadscommissie. Ik ben Harrie Peeters bestuurslid van IVN Helden en omstreken.  Ik  zou graag jullie aandacht willen vragen met betrekking tot het onderwerp herbouw school Kloosterstraat in Helden.

Het 40’tig jarige IVN Helden en omstreken is een natuurvereniging, gevestigd in Helden, maar actief binnen heel Peel en Maas. Activiteiten van IVN worden gehouden in de voormalige Odaschool aan de Kloosterstraat te Helden. Een vereniging met 145 leden, 8 werkgroepen en 50 activiteiten, welke elk jaar zo’n 2000 belangstellenden trekken. Van deze 2000 personen krijgen zo’n 1000 kinderen natuureducatie  van onze actieve jeugdwerkgroep. Verder geeft IVN cursussen, excursies, lesavonden en natuurwandelingen aan volwassenen. Natuureducatie is waar het Instituut voor Natuureducatie voor staat.

Natuurlijk zijn we ook actief in het monitoren van de flora en fauna. Onderhoud aan de weitjes en poelen bij de Kwistbeek en in de Heldense Bossen zijn ook werkzaamheden van IVN Helden. We staan voor natuur, duurzaamheid en biodiversiteit en daarom trekken we samen met andere natuurverenigingen op over o.a. het maaibeleid van bermen, sloten, en watervoorzieningen.

Door de herbouw van de school verliezen we de huidige huisvesting. Daarom zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden onze activiteiten onder te brengen in bestaande gebouwen of in de nieuwbouw van de school. Vanwege beschikbaarheid, te ver afgelegen locaties en het gemis aan groene identiteit, is de conclusie dat hier geen toekomst perspectief in zit voor natuureducatie in Peel en Maas.

Perspectief zien we een natuur educatief centrum in een groene omgeving, waar natuurgerichte jeugd, volwassen en ouderen activiteiten voor scholen, dag-voorzieningen, toerisme en voor inwoners van heel Peel en Maas kunnen plaatsvinden. Nu groen en natuur een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het welbevinden en de gezondheid, is zo’n natuur centrum een niet te missen instituut.  IVN Helden werkt hieraan en we zullen daarom op korte termijn met voorstellen komen, in de verwachting dat deze ook u enthousiasmeren om mee te denken bij de realisatie van een nieuwe groene huisvesting, die eveneens door andere verenigingen en groepen gebruikt kan gaan worden.

Een groene school in het gebouw aan de Kloosterstraat is goed voor deze schoolgaande kinderen, echter gooi daarmee niet de natuureducatie in de toekomst voor  alle  inwoners van Peel en Maas overboord. Steun daarom IVN Helden in het opzetten van een goed toekomst perspectief voor natuureducatie in deze groene gemeente.