Helden e.o.
(Moes)tuinen
woensdag28aug2019

Diervriendelijk tuinieren: Informatie avond

Beste deelnemers van diervriendelijk tuinieren
 

Het is enkele maanden geleden dat de vlinderborden zijn uitgereikt voor de diervriendelijke tuinen. De tuinen zijn in de winterstand en dat betekent niets doen en de planten en bloemenresten aan de dieren laten. Schimmels en wormen gedijen onder bladafval, egels en
vogels leven van de wormen en zaden van de bloemen en vinden een schuilplaats in takkenrillen. Ook in de winter een levende tuin, al is dat minder zichtbaar dan in andere jaargetijden. Wij, als kartrekkers van de campagne, hopen dat jullie daarom de neiging tot opschonen kunnen onderdrukken! :-)

Verschillende deelnemers hebben aangegeven dat ze een terugkom-avond zouden verwelkomen en misschien zijn er meer deelnemers die dit ook zinvol vinden.

Jullie zijn daarom van harte welkom op 20 februari om 20.00 uur in het IVN gebouw in  Helden

Als jullie vragen of wensen hebben laat het ons van te voren weten zodat we dat die avond kunnen meenemen.

Met vriendelijke groet,
het campagneteam: Gertie, Els Miriam en Ria..

IVN Meijel, IVN Baarlo-Maasbree en IVN Helden zijn met ondersteuning van Plant- en bloemenclub Peel en Maas dit voorjaar gestart met een tuincampagne, zodat inwoners van Peel en Maas meer kunnen genieten van hun tuin en tegelijkertijd te helpen om de achteruitgang van de biodiversiteit te verminderen.

Op 7 februari was in het IVN-gebouw in Helden een informatieve avond over de campagne diervriendelijke tuinen en werden de 10 kenmerken van een diervriendelijk tuin die door de organisatie zijn opgesteld, bekend gemaakt. Op deze avond hebben zich een groot aantal deelnemers aangemeld en op donderdag 7 maart was er een vervolg bijeenkomst waarbij de deelnemers aan de slag gingen met een plattegrond van hun tuin. Er werd in groepjes bekeken hoe de tuinen diervriendelijk gemaakt konden worden. In een presentatie werden enkele vragen die uit de vorige bijeenkomst werden gesteld, wat uitvoeriger behandeld. Het creëren van een diervriendelijke tuin vergt energie en tijd; de tip was om dit stap voor stap te realiseren.

Op zaterdag 6 april was er van 14.00 tot 16.00 uur een plantenruilmiddag die eveneens door veel deelnemers werd bezocht. Tuinconsulent Rob van Renselaar vertelde op die middag over zijn werk als vrijwilliger voor Vogelbescherming Nederland en gaf uitleg over hoe we onze tuin (nog) vogelvriendelijker kunnen maken.

Op zaterdag 18 en donderdag 23 mei waren er verschillende tuinen te bezichtigen en kregen de deelnemers inspiratie en werden ideeën uitgewisseld.

Na de informatiebijeenkomsten, de verschillende Nieuwsbrieven, de plantenruilmiddag en de “open tuinen” werd het hoog tijd voor de beoordeling van de  diervriendelijke tuinen en het uitreiken van de bordjes.

In heel Peel en Maas hebben zich ongeveer twintig deelnemers aangemeld om voor een bordje van de “diervriendelijke tuin” in aanmerking te komen. Vanaf donderdag 20 juni zijn we aan de slag gegaan om de tuinen te beoordelen. In Baarlo en Maasbree zijn er in totaal 10 tuinen bezocht en alle tuinen hebben een bordje gekregen!

Dus ziet u ergens het bordje met de vlinder met de IVN-initialen, dan weet u dat de bewoners hun tuin diervriendelijk hebben ingericht!