Helden e.o.
Landschap
Op
zondag23jun201909:00

Wandeling Kraijelheide

Kraijelheide

Crayelheide (Craijelheide of Kraijelheide) is een natuurgebied tussen Boekend en Maasbree. Het Maasbreese deel beslaat 80 hectare en het Boekendse deel 130 hectare. Aan oostzijde grenst het aan het Koelbroek.

Etymologisch stamt de naam van kraai-lo wat kraaienbos betekent. Een synoniem van deze naam, Kraayel, komt al voor in 1767. In de jaren 30 van de vorige eeuw werd het gebied grotendeels ontgonnen in het kader van werkverschaffing. Later werd het een recreatiegebied.

In lokale plannen, die tussen 1967 en 1982 werden gevormd, kreeg het gebied een militaire bestemming waarbij de soldaten van de Frrederik Hendrik kazerne hun oefenterrein aan de Groote Heide zouden verruilen voor de Crayelheide, maar het gemeentebestuur van Venlo maakte bezwaar hiertegen, later gevolgd door omwonenden en belangengroepen.

Uiteindelijk werden deze plannen van het Ministerie van Defensie niet uitgevoerd en het gebied is momenteel nog steeds natuurgebied.

Siberische seizoensarbeiders N51 22.657 E6 05.748
Tot de ontginning zo'n 100 jaar geleden was het gebied ten noorden en westen van de Boekend een onherbergzaam landschap van heide, vennen en zandverstuivingen. Niet voor niets noemden de ontginners dit gebied 'Siberië'.

Oorspronkelijk kwamen hier drie heidegebieden samen: de Lange Heide, de Kraijelheide en de Blerickse Heide. Toch had dit desolate gebied eeuwen geleden een aantrekkingskracht op mensen, zo is onlangs door archeologisch onderzoek aangetoond.

Romeinse graven N51 22.922 E6 05.777
Vondsten uit Kraijelheide en het noordelijker gelegen bedrijventerrein Trade Port West, vroeger de Blerickse Heide, laten zien dat hier prehistorische en romeinse nederzettingen hebben bestaan.

Hierbij is onder andere een romeins grafveld onderzocht uit de periode tussen circa 25 en 250 na Christus. Waarschijnlijk vonden bewoners van de nederzettingen in de directe omgeving hier hun laatste rustplaats. De opgraving heeft zo'n 70 graven aan het licht gebracht, maar het grafveld moet groter zijn geweest. Door de ontginning en het latere agrarische gebruik van dit gebied, de Lange Heide, zijn namelijk veel graven verdwenen. Naar schatting zijn er ooit 150 tot 400 mensen bijgezet.

Merovingische huizen N51 22.853 E6 06.048
Bij de opgravingen is heel verrassend de vondst van huizen en een graf uit de Merovingische tijd (circa 450-750 na Christus). Er zijn drie en mogelijk vier woonhuizen, twee bijgebouwtjes en twee waterputten aan het licht gekomen. De grafkuil van circa 2 bij 0,5 m lag aan de rand van het romeinse grafveld.

In de Middeleeuwen werden doden niet gecremeerd, maar begraven. Van menselijke resten was geen spoor meer zichtbaar, maar wel lagen in het graf twee ijzeren pijlpunten en een slijpsteen. Vergelijkbare eenvoudige houten huizen zijn van elders bekend, maar die uit Siberië zijn opvallend klein. Hun lengte is maar 5 tot 6 m en de breedte 4 tot 4,5 m.

De kleine huizen en het 'eenzame' graf geven aan dat er geen sprake is van een gewone nederzetting. Ook de plaats, ver van de Maas of andere grotere waterlopen, is nogal ongebruikelijk.

Bron: https://www.gpswalking.nl/wandeling/717/Maasbree

Voor deze wandeling verzamelen we ons op 23 juni om 9.00 uur bij het IVN gebouw, Kloosterstraat 12 Helden. We vertrekken daar samen naar Maasbree, om vanaf de kerk naar het naturgebied te gaan.

Contactpersoon is Peter Maessen Maasbree 0681293259

Algemene informatie

zondag 23 juni 2019 - 09:00
Locatie: 
IVN Helden
Kloosterstraat 12
Helden
Nederland
Google Maps image