Helden e.o.
Landschap
Op
zondag16feb202008:30

Ommetje Mariapeel

Het onverenigbare verenigd

Als afsluiting van de landschapsgidsen cursus 2018-2019 is dit ommetje gemaakt. We willen jullie tijdens dit ommetje meenemen door de tijd en proberen zo een beeld te schetsen van de ontwikkelingen van landschap in dit bijzondere gebied, gelegen op de grens tussen Limburg
en Brabant, grenzend aan Helenaveen (zuid) Griendtsveen (noord) Deurnesche Peel (west) en America (oost). Te beginnen met een inleiding over het ontstaan van het hoogveen, dan de daarop volgende vervening en het herstel van dit Natura 2000 gebied: project LIFE+Peelvenen.
Tijdens de wandeling zullen we op diverse plaatsen ingaan op cultuurhistorie zoals: wijken, koningshoeven, en defensiekanaal, ontginningen en veenputten en herstel veenmosgroei en vernatting door compartimentering.
Ook zullen we proberen een beeld te schetsen van de commotie in het gebied: de vrees voor muggenoverlast en vochtschade bij inwoners van Griendtsveen en de boeren rond de Peel die bang zijn voor natschade, beregeningsverboden en grondverlies.
De route is minder toegankelijk voor minder validen i.v.m. ongelijk terrein en het passeren van enkele hekken waar we overheen moeten klimmen, waar gewenst kunnen we een alternatieve route nemen.


Graag tot ziens,
Ria Nabben en Wiel Berden

Algemene informatie

zondag 16 februari 2020 - 08:30
Vertrek IVN gebouw 8.30 uur, bijeenkomst Zwarte Plakweg 89 5966 RJ, America om 9.00 uur
Contactpersoon: