Helden e.o.
Natuur
Op
donderdag10okt201920:00

Filmavond over kraanvogels.

Kraanvogels

Donderdag 10 oktober vertoont Cor Speek zijn film over kraanvogels in het IVN gebouw in Helden.

Al jaren houdt Cor zich bezig met filmen in de natuur en hij  heeft een passie voor deze statige vogel met zijn blauwgrijze verenkleed en kenmerkende trompetterroep.

Hij maakt opnamen in de gebieden waar deze vogels rusten en fourageren: van Rügen, Diepholz, de Strabrechtse heide en De Pelen tot Extremadura in Spanje waar ze overwinteren of doortrekken naar Afrika.

De kraanvogel is kieskeurig, hun voorkeur gaat uit naar open en rustige gebieden waar ze voldoende voedsel vinden en waar het wat moerassig is omdat ze staand in ondiep water slapen.

De Groote Peel voldoet aan deze voorwaarden en is daarom al jaren een belangrijk rustgebied zowel in voor als najaar.

Het aantal kraanvogels in het voorjaar is meestal lager omdat de vogels zo snel mogelijk in hun broedgebieden in Scandinavie, Oost-Duitsland ,Polen en West-Rusland willen zijn.

In het najaar begint de trek naar het zuiden vaak al in oktober als de winter in Oost-Duitsland invalt.

Grote groepen van honderden tot soms duizenden vogels worden dan in het zuidoosten van ons land gezien, de aantallen worden sterk beïnvloed door d ewindrichting.

Een deel hiervan gebruikt de Groote Peel om te rusten en blijven dan enkele dagen tot soms weken.

 Een enkele keer overwinteren kleine groepen kraanvogels hier,  mogelijk onder invloed van klimaatverandering en de mildere temperaturen in de  winter.

U bent van harte uitgenodigd deze interessante avond bij te wonen.

Aanvang 20.00 uur

Toegang is gratis

Algemene informatie

donderdag 10 oktober 2019 - 14:25
Contactpersoon: