IVN Helden e.o.
Biodiversiteit
Op
donderdag08apr202119:30

Ecologisch denken

Zoom bijeenkomst over biodiversiteit en ecologie.

De biodiversiteit van onze aarde wordt ernstig bedreigd. Ad Havermans, fysisch geograaf, docent bij de Natuurgidsenopleiding van IVN Midden-Limburg, en vrijwilliger van de IVN Weert, zal op donderdag 8 april a.s. middels een zoom-lezing ingaan op de vraag of er inderdaad sprake is van het uitsterven van soorten.
Ontmoet Ad, vanwege Covid helaas alleen nu mogelijk via uw beeldscherm, maar met een aan de buis kluisterend verhaal, met vele eye-openers op de koop toe. Deze zeer bevlogen en ervaren spreker is natuurliefhebber en onderwijsman in hart en nieren, en neemt u mee in zijn fascinatie voor de natuur. Hij laat u de samenhang in ecosystemen ontdekken en leert
u ecologisch te denken.
Dat de belangstelling voor duurzaamheid, de zorg voor de generaties na ons op een menswaardig bestaan, recent zo is toegenomen is zeker ook te danken aan het klimaatverdrag van Parijs. Het gaf het klimaatprobleem weer de aandacht van de gehele wereld. Het klimaatprobleem is echter maar één van de aspecten die bij het streven naar een duurzamere wereld een rol speelt. Een ander belangrijk aspect betreft de verscheidenheid aan soorten op deze wereld, ofwel biodiversiteit. Iedereen kent wel boodschappen als “De Jangztedolfijn uitgestorven…”. Koralen ernstig bedreigd…’’
De biodiversiteit van onze aarde wordt ernstig bedreigd. Tijdens deze lezing wordt dat probleem verkend. Nadat is vastgesteld wat wordt verstaan onder biodiversiteit, wordt nagegaan of er inderdaad sprake is van het uitsterven van soorten. Gaat dat sneller dan dat dat van nature gaat? Wat zijn er de oorzaken van en wat de (maatschappelijke) gevolgen, zowel voor de wereld als geheel, als voor Nederland?
Oplossingen 

Ook zal er aandacht zijn voor mogelijke oplossingen voor de zorgwekkende reductie van de biodiversiteit.
Aanmelden
De bijeenkomst, georganiseerd door IVN Helden, vindt vanaf 19.30 uur plaats via ZOOM, dus bij u thuis op de computer-buis! Een week voorafgaand aan de zoom-lezing zullen de deelnemers de presentatie per email toegestuurd krijgen, met de vraag de opdrachten alvast proberen te maken. Daardoor raakt u al aardig “thuis” in de best ingewikkelde maar uitdagende materie.
Noteer deze datum in uw agenda, ook niet leden zijn van harte welkom! En deelname is GRATIS!
U kunt zich per email aanmelden tot  maandag 5 april a.s. door een email te sturen naar pr@ivnhelden.nl

Een week voor aanmelding ontvangt u de link, waarmee u de bijeenkomst kunt bijwonen. Bent u niet bekend met Zoom, lees dan de volgende instructie: Instructie Zoom IVN

Algemene informatie

donderdag 8 april 2021 - 19:30
Extra Informatie: 

Zoom-Lezing door Ad Havermans, getiteld “Ecologisch denken”,
op donderdag 8 april 2021, van 19.30 uur tot 21.30 uur, 
georganiseerd door IVN Helden

Contactpersoon: