Helden e.o.
(Zoog)dieren
Op
dinsdag14feb201720:00

De das, zijn familie en zijn leefwijze.

Annemarie van Diepenbeek

In deze presentatie wordt het leven van de das belicht, zoals zich dat in onze naaste omgeving afspeelt. Ook worden zijn naaste verwante soorten aan u voorgesteld. Dassen zijn sociale dieren die in familieverband leven en vooral dat maakt hun leefwijze voor mensen -immers ook sociale wezens- boeiend en herkenbaar. Van dat sociale leven laat de das veel sporen na, sporen die iets vertellen over wat je best “de dassencultuur” mag noemen. Sporen die ook de niet-geoefende wandelaars op hun zondagse boswandeling kunnen tegenkomen. Zij vertellen iets over het doen en laten van dit voor velen zo geheimzinnige dier dat wij zelden te zien krijgen vanwege zijn nachtelijke leefwijze.

Aan de orde komen uiterlijk en lichaamsbouw van de das, voedsel, voortplanting, terreingebruik, huisvesting, sociaal gedrag en de bedreigingen waaraan de soort bloot staat. In Nederland heeft de dassenstand in enkele decennia groteontwikkelingen doorgemaakt, ook daarop wordt kort ingegaan.

Annemarie van Diepenbeek is veldbiologe en houdt zich vooral bezig met zoogdieren, reptielen en amfibieën en hun sporen. Met dassen, zowel het veldwerk als de opvang van gewonde of verweesde dieren heeft zijn ervaring opgedaan in de pioniersjaren van Vereniging Das & Boom. Zij is auteur respectievelijk co-auteur van:

  • Veldgids Diersporen, 5edruk 2015. Behandelt alle bekende sporen van zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën uit West-Europa. KNNV Uitgeverij, Zeist (ook in paperback verschenen bij Vereniging Natuurmonumenten).
  • 'Veldgids Europese Zoogdieren' door Peter Twisk, Annemarie van Diepenbeek en Jan Piet Bekker. (KNNV Uitgeverij KNNV, 3e druk 2016). Gids gericht op herkenning van alle Europese soorten in het veld. Met uitgebreide informatie over schedels en tips om kansen op waarneming te vergroten.
  • Zoogdieren van West-Europa (Lange e.a., Uitgeverij KNNV, 1994) waarin kenmerken en veldbiologie van alle West-Europese zoogdieren (niet meer verkrijgbaar).
  • Herkenning amfibieën en reptielen, 2e druk 2009. Van Diepenbeek & R. Creemers. Veldgids voor herkenning, met determinatietabellen, ook van larven en eieren. Uitgave Stichting RAVON, Nijmegen.
  • Het waarnemen van amfibieën en reptielen, 2e druk 2009. Van Diepenbeek & J. van Delft. Methodieken voor inventarisatie. Uitgave Stichting RAVON, Nijmegen.

Algemene informatie

dinsdag 14 februari 2017 - 20:00
Locatie: 
IVN Helden
Kloosterstraat
Helden
Nederland
Google Maps image