IVN Helden e.o.
Natuur in de Buurt
Op
zondag22dec201913:30

4 seizoenenwandeling en winterwandeling

Wandeling Struinpad Grashoek

Om organisatorische redenen is het jaarprogramma, wat betreft de 4 seizoenenwandeling, gewijzigd. De oorspronkelijk geplande winterwandeling op 24 november komt te vervallen. Deze is doorgeschoven naar zondag 22 december a.s.


Vertrek IVN gebouw Helden om 13:30 uur. (carpoolen) De wandeling start om 14:00 uur vanaf de 7 de Hemel, Belgenhoek 7 te Grashoek.


We lopen dan gedurende ongeveer 2 uur over het Grashoeks gedeelte van het struinpad Verheven Peel o.l.v. IVN landschapsgids Peter Maessen uit de Grashoek. Niet alleen de natuur, maar ook de historie speelt een rol tijdens deze wandeling. We zien 2 verveningskanalen (met vraatsporen van de bever), een vliegtuigmonument uit de tweede wereldoorlog en een basalten zuil die de “Wegh van Meijel op Seven”markeert. Deze wandeling gaat niet alleen over gebaande wegen, maar we struinen ook door weilanden en bossen.


Na de wandeling genieten we bij “Pluk en Theetuin in de 7 de Hemel” van een lekkere kop koffie. Daarna staat er soep en brood voor ons klaar.
Omdat de mensen van de catering graag willen weten voor hoeveel mensen er soep gemaakt moet worden, is opgave voor deelname vooraf nodig.
Opgave kan tot en met 15 december a.s. via de mail bij Harrie Peeters op het mailadres: penningmeester@ivnhelden.nl
Een kleine persoonlijke bijdrage (€3,-) kunt u na afloop van de wandeling gepast, contant betalen bij de penningmeester Harrie Peeters. 

Algemene informatie

zondag 22 december 2019 - 13:30
Vertrek IVN gebouw Helden om 13:30 uur. (carpoolen) De wandeling start om 14:00 uur vanaf de 7 de Hemel, Belgenhoek 7 te Grashoek.
Contactpersoon: