Word lid

Indien het aanbod aan activiteiten of de gedachte achter IVN -aandacht schenken aan natuur en milieu dicht bij de eigen woonomgeving- u aanspreekt, dan kunt u altijd overwegen lid van onze afdeling te worden.
Als lid van onze afdeling bent u tevens lid van IVN-Nederland.

Als IVN-lid ontvangt u in ieder geval jaarlijks drie maal ons eigen afdelingsblad De Ratelaar. Hierin vindt u naast een selectie uit activiteitenoverzicht voor de komende maanden, excursieverslagen, artikeltjes en wat er vanuit de afdeling te melden is.
Tevens ontvangt u jaarlijks vier maal "Mens en Natuur", het magazine dat door IVN-Nederland wordt uitgegeven.
Als lid kunt u aan al onze activiteiten, tenzij anders aangegeven, gratis deelnemen. Leden krijgen bij cursussen veelal korting.

Onderstaand ziet u te tarieven die IVN ​Grootegast e.o.​ rekent voor het lidmaatschap.

Tarieven IVN Grootegast e.o.

Lid IVN ​Grootegast e.o. Minimaal € ​20.-
Kind < 16 jaar Minimaal € 10.-

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als lid, dan kunt u contact opnemen met onze Secretaris: Fokje Alkema  Leidijk 34  9825 TA Lucaswolde  06-27440515   f.j.alkema@pl.hanze.nl

Wij vragen dan de volgende gegevens van u:
- Naam, voornaam en achternaam
- Volledig adres
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres (indien beschikbaar)
- Geboortedatum (niet verplicht)

Aanmelding kan gedurende het gehele jaar. U betaalt dan naar rato alleen voor de kwartalen die nog komen. Het reeds lopende kwartaal is gratis. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari en wordt zonder opzegging steeds stilzwijgend verlengd.

Opzeggingen vinden uitsluitend plaats per 1 januari van het volgende jaar. U kunt opzeggen tot uiterlijk 31 december van het lopende jaar.