Privacy en IVN

Privacy

Mededeling vanuit het bestuur IVN Grootegast e.o.

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.Slot

Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Voor IVN Grootegast e.o. betekent dit dat er niet zo maar persoonsgegevens mogen worden gebruikt en verspreid.

Wij gebruiken uw gegevens voor mailverkeer en communicatie tussen onze afdeling en de in de aanhef vermelde personen.

IVN Grootegast e.o. vraagt u hierbij toestemming uw gegevens te gebruiken zoals hierboven is omschreven.

Als er personen zijn die hiertegen bezwaar hebben, horen we dat graag van u.

U kunt dit melden bij een van de bestuursleden.

Als we geen reactie ontvangen, gaan we er vanuit dat het gebruik van de gegevens akkoord is.

Het bestuur
Ezel