Mogelijkheid voor bedrijven

Indien u als bedrijf het aanbod aan activiteiten of de gedachte achter IVN -aandacht schenken aan natuur en milieu dicht bij de eigen woonomgeving- u aanspreekt, dan kunt u naast de elders genoemde mogelijkheden van donatie of periodieke schenking, ook gebruik maken van de mogelijkheid tot adverteren in ons afdelingsblad “de Ratelaar” .
Het blad verschijnt 4 maal per jaar.

Zwart- wit:     Hele bladzijde     € 120,-
  Halve bladzijde €   60,-
  Kwart bladzijde €   30,-
Kleur Hele bladzijde € 280,-
  Halve bladzijde € 140,-
  Kwart bladzijde  €  70,-

Heeft u interesse in het plaatsen van een advertentie in ons afdelingsblad; dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester:                            Klaas van der Veen  Klein  Hoefblad 2  9861 EL Grootegast    0594-612857        veenstiksma@planet.nl