ANBI

IVN-Eys is officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
ANBI’s genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Met ingang van 1 januari 2014 moeten een aantal gegevens zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën gepubliceerd worden. Deze vindt u hieronder.

Doelstelling

Het IVN staat voor Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie en duurzaamheid. Het IVN is een vereniging van vrijwilligers, die zich bezig houdt met allerlei activiteiten op het gebied van natuur-en milieu educatie. Op deze manier wil zij zorg dragen voor meer kennis over de natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Voor de realisering hiervan organiseert het IVN-Eys excursies en cursussen voor iedereen. Leden kunnen deelnemen aan een van onze 6 werkgroepen. De leden en donateurs van IVN Eys worden regelmatig op de hoogte gehouden van het wel en wee binnen de afdeling door de jaarlijkse uitgave van de Eyser Natuurkoerier en tussentijdse Natuurkoeriertjes.

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Leden ontvangen alleen een vergoeding voor directe kosten.

Onderstaande informatie kunt u als PDF* downloaden.

* Problemen met downloaden? Hiervoor heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier gratis downloaden.

Foto: Aconcagua