IVN Eerbeek e.o.
Landschap
Op
zondag09dec201814:00

Gietelo

Winterdijk (doorstapwandeling)

De naam van het buurtschap Gietelo geeft aan dat het een nat gebied is. Gietelo betekent letterlijk moerasbos. Ondanks de vele sloten die er gegraven zijn, is het nog steeds een nat terrein. Je wandelt door de bossen van Landgoed De Poll, langs de kronkelende IJssel en over een unieke bomendijk.

Al vanaf de 14de eeuw liep deze dijk langs een oude IJsselarm. Toen de hoofdstroom werd verlegd naar de huidige bedding met een nieuwe dijk erlangs, kwam de Bomendijk dieper landinwaarts te liggen en kreeg zo zijn huidige functie van bandijk of winterdijk. De dijk slingert zich voort, hoog boven zijn omgeving. Aan de voet liggen moerasjes en wielen of kolken, ontstaan bij dijkdoorbraken in een ver verleden. Aan de rivierkant zie je de uiterwaarden met oude meidoornhagen, bomenrijen en kolken. Aan de landkant zie je voornamelijk bosjes, eikenhakhout en struikgewas afgewisseld met akkers, grasland en zandduinen. De dijkverbetering is op zo een ingenieuze manier toegepast, dat de bomendijk in zijn oude glorie kon blijven bestaan

 

 

 

Algemene informatie

zondag 9 december 2018 - 14:00
Locatie: 
Bakker Bril
Rijksstraatweg 24
7383 AR Voorst
Nederland
Google Maps image