IVN Eerbeek e.o.
Landschap
Op
zaterdag18mei201919:00

Empese & Tondense heide

Avondwandeling

Ooit graasden hier de gezamenlijke schaapskuddes van de nabijgelegen dorpen Empe en Tonden. Midden door het gebied loopt de hoger gelegen Mestweg, waarover de boeren hun karrenvrachten met mest en heideplaggen vervoerden. Pas toen de schaapskuddes overbodig waren geraakt werd het gebied ontgonnen. 

Zo’n zestig jaar geleden bestond het uit een bloemrijk grasland. Het had helaas sterk te lijden van de ontwatering van omliggende landbouwgronden. Natuurmonumenten heeft in de loop der jaren veel gronden kunnen aankopen en – met medewerking van een aantal omliggende grondeigenaren – veel kunnen doen voor het herstel van dit bijzondere natuurgebied. 

De herstelmaatregelen bestonden vooral uit het verwijderen van bomen en de bovenste humusrijke bodemlaag, en het ondieper maken of dempen van beken en sloten. Het kalkrijke kwelwater  dat van levensbelang is voor een aantal bijzondere planten kon zo weer het bodemoppervlak bereiken.

 

 

Algemene informatie

zaterdag 18 mei 2019 - 19:00
Locatie: 
Parkeerplaats Empese & Tondense heide
Hallsedijk 51-53
7399 RP Empe
Nederland
Google Maps image