Lid worden?

Spreken onze activiteiten u aan en wilt u ons steunen? Dat kan door lid of donateur te worden. Als lid betaalt u € 24,- per jaar en als donateur € 12,- per jaar. Leden en donateurs ontvangen twee keer per jaar ons verenigingsblad "GROEN".

Leden ontvangen ook vier keer per jaar het landelijke IVN verenigingsblad "Mens en Natuur" en als lid kunt u zich ook aansluiten bij een (of meer) van onze werkgroepen.

Lid worden

Wilt u donateur worden?

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar onze voorzitter Leo Stockmann: glstockmann@hotmail.com, met vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats. Voordat u dat doet willen we u graag nog verwijzen naar ons privacyreglement dat u hier kunt vinden.

Graag ook vermelden dat u donateur wilt worden.

Foto: Byungjei Lim via Pixabay